Đăng nhập
CHAU THIEN CHI CO.,LTD. CHAU THIEN CHI CO.,LTD

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Nhà phân phối đông cơ ROSSI Tại Viêt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD - anh 1 Nhà phân phối đông cơ ROSSI Tại Viêt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD - anh 2 Nhà phân phối đông cơ ROSSI Tại Viêt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD - anh 3 Nhà phân phối đông cơ ROSSI Tại Viêt Nam - CHAU THIEN CHI CO.,LTD - anh 4

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ
Bảo hành : 12 tháng

Số lượng    

Lượt xem: 498

Động cơ giảm tốc Rossi chuyên gia hàng đầu hộp số: Hộp giảm tốc Rossi , Động cơ  giảm tốc Rossi , Động cơ Rossi , Rossi vietnam  , Động cơ hộp số Rossi , Động cơ điện Rossi , Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi , Hộp số động cơ, hộp số giảm tốc, hộp số giảm tốc Planetary, động cơ điện, bộ điều kiển chuyển động…phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như khai thác mỏ, kim loại, nhựa và cao su, vv

Một số model động cơ giảm tốc Rossi Việt Nam :

+Động cơ liền hộp đồng trục - Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục song song - Parallel Shaft Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vuông góc - Bevel Helical Geared Motor

+Động cơ liền hộp trục vít bánh vít - Worm Geared Motor

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 100 L UP4A 90S B5 23.7

Hộp giảm tốc Rossi MR 2I 125 L UP4A 112M-MB B5 24.1

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 40 UP2A 63 B5 20.4

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 50 UP2A 63 B5 35.3

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 63 UP2A 63 B5 55.4

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 64 UP2A 71 B5 63.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 80 UP2A 71 B5 66.3

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 81 UP2A 71 B5 82.7

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 100 UP2A 80 B5 61.5

Hộp giảm tốc Rossi MR 3I 125 UP2A 90S B5 60.2

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 100 L UP4A 80 B5 61.5

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 3I 125 L UP4A 90S B5 60.2

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 63 UP2A 63 B5 117

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 64 UP2A 63 B5 122

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 80 UP2A 71 B5 104

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 81 UP2A 71 B5 139

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 100 UP2A 80 B5 104

Động cơ  giảm tốc Rossi MR 4I 125 UP2A 90S B5 105

Động cơ  giảm tốc Rossi MR CI 125 UO2A 132S-M B5 6.31

Động cơ  giảm tốc Rossi MR CI 140 UO2A 132S-M B5 18

 

Động cơ Rossi MR CI 160 UO2A 160M-L B5 16.5

Động cơ Rossi MR CI 180 UO2A 180M B5 20.3

Động cơ Rossi MR CI 200 UO2A 180M B5 19.7

Động cơ Rossi MR CI 225 UO2A 225 B5 16

Động cơ Rossi MR CI 250 UO2A 225 B5 22.3

Động cơ Rossi MR CI 280 UO2A 280 B5 15.8

Động cơ Rossi MR C2I 140 UO2A 100 B5 50.4

Động cơ Rossi MR C2I 160 UO2A 100 B5 129

Động cơ Rossi MR C2I 180 UO2A 100 B5 158

Động cơ Rossi MR C2I 200 UO2A 132S-M B5 81.4

Rossi vietnam  MR C2I 225 UO2A 132S-M B5 125

Rossi vietnam  MR C2I 250 UO2A 160M-L B5 98.5

Rossi vietnam  MR C2I 280 UO2A 160M-L B5 154

Rossi vietnam  MR C2I 320 UO2A 200 B5 103

Rossi vietnam  MR C2I 321 UO2A 200 B5 129

Rossi vietnam  MR C2I 360 UO2A 200 B5 161

Rossi vietnam  R 2I 400 UP1A/9.86

Rossi vietnam  R 2I 401 UP1A/9.86

Rossi vietnam  R 2I 450 UP1A/11.4

Rossi vietnam  R 2I 451 UP1A/11.4

Động cơ hộp số Rossi R 2I 500 UP1A/14

Động cơ hộp số Rossi R 2I 501 UP1A/14

Động cơ hộp số Rossi R 2I 560 UP1A/14.2

Động cơ hộp số Rossi R 2I 561 UP1A/14.2

Động cơ hộp số Rossi R 2I 630 UP1A/14.3

Động cơ hộp số Rossi R 2I 631 UP1A/14.3

Động cơ hộp số Rossi R 4I 400 UP1A/125

Động cơ hộp số Rossi R 4I 401 UP1A/125

Động cơ hộp số Rossi R 4I 450 UP1A/127

Động cơ hộp số Rossi R 4I 451 UP1A/127

Động cơ điện Rossi R 4I 500 UP1A/129

Động cơ điện Rossi R 4I 501 UP1A/129

Động cơ điện Rossi R 4I 560 UP1A/131

Động cơ điện Rossi R 4I 561 UP1A/131

Động cơ điện Rossi R 4I 630 UP1A/134

Động cơ điện Rossi R 4I 631 UP1A/134

Động cơ điện Rossi R C2I 400 UO1A/19.7

Động cơ điện Rossi R C2I 401 UO1A/19.7

Động cơ điện Rossi R C2I 450 UO1A/22.7

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 451 UO1A/22.7

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 500 UO1A/22.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 501 UO1A/22.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 560 UO1A/25.4

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 561 UO1A/25.4

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 630 UO1A/28.6

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R C2I 631 UO1A/28.6

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 400 UP1A/25.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 401 UP1A/25.2

Động cơ liền hộp giảm tốc Rossi R 3I 450 UP1A/29.1

ROSSI Việt Nam R 3I 451 UP1A/29.1

ROSSI Việt Nam R 3I 500 UP1A/28.7

ROSSI Việt Nam R 3I 501 UP1A/28.7

ROSSI Việt Nam R 3I 560 UP1A/29.1

ROSSI Việt Nam R 3I 561 UP1A/29.1

ROSSI Việt Nam R 3I 630 UP1A/27.4

ROSSI Việt Nam R 3I 631 UP1A/27.4

ROSSI Việt Nam R CI 400 UO1A/7.76

ROSSI Việt Nam R CI 401 UO1A/7.76

ROSSI Việt Nam R CI 450 UO1A/8.12

ROSSI Việt Nam R CI 451 UO1A/9.33

ROSSI Việt Nam R C3I 400 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 401 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 450 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 451 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 500 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 501 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 560 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 561 UO1A/130

ROSSI Việt Nam R C3I 630 UO1A/132

ROSSI Việt Nam R C3I 631 UO1A/132

ROSSI Việt Nam MR E 57 F C 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 m...

ROSSI Việt Nam MR E 84 F C 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 m...

ROSSI Việt Nam MR E 112 F C 2 L N i=3.4 14x40 M6 100 80...

ROSSI Việt Nam MR E 143 F C 2 L N i=3.4 19x50 M8 130 11...

ROSSI Việt Nam MR E 181 F C 2 L N i=3 28x82 M12 215 180...

ROSSI Việt Nam MR EC 84 F O 2 L N i=3.4 11x30 M5 75 60 ...

ROSSI Việt Nam MR EC 112 F O 2 L N i=3.4 14x40 M6 100 8...

ROSSI Việt Nam MR EC 143 F O 2 L N i=3.4 19x50 M8 130 1...

ROSSI Việt Nam MR 2E 57 F C 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 60...

ROSSI Việt Nam MR 2E 84 F C 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 60...

ROSSI Việt Nam MR 2E 112 F C 2 L N i=11.6 14x40 M6 100 ...

ROSSI Việt Nam MR 2E 143 F C 2 L N i=11.6 19x50 M8 130 ...

ROSSI Việt Nam MR 2E 181 F C 2 L N i=12 28x82 M12 215 1...

ROSSI Việt Nam MR 2EC 84 F O 2 L N i=11.6 11x30 M5 75 6...

ROSSI Việt Nam MR 2EC 112 F O 2 L N i=11.6 14x40 M6 100...

ROSSI Việt Nam MR 2EC 143 F O 2 L N i=11.6 19x50 M8 130...

ROSSI Việt Nam HB 63A 2 B5

ROSSI Việt Nam HB 71A 2 B5

ROSSI Việt Nam HB2 80A 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 90S 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 100LA 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 112M 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 132S 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 160SA 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 160MR 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 180M 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 200LR 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 225S 4 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 250M 2 B5-IE2(ErP)

ROSSI Việt Nam HB2 280S 2 B5-IE2(ErP)

 Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ giá tốt nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng  Động cơ ROSSI

Thông tin liên hệ: Mr.Đat 0932 048 123 - Email:dat.tran@chauthienchi.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!


0932 048 123

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ

 

94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.

Teleph :  (08) 3589 0678-----------Fax: (08) 3589 0677

E-mail  : info@chauthienchi.com - Website : www.chauthienchi.com

 

 
Tự tạo website với Webmienphi.vn